Algemene Voorwaarden

1. Disclaimer Online Mediteren

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Online Mediteren. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Mediteren.

De op deze website getoonde informatie wordt door Online Mediteren met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast door ons en de partners waar wij mee samenwerken. Online Mediteren behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Hoewel Online Mediteren alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Online Mediteren worden onderhouden wordt afgewezen.

Online Mediteren sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

2. Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van Online Mediteren.

Online Mediteren acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Online Mediteren houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Gerordening Gegevensbescherming (AVG), Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Online Mediteren, Bovendijk 132, 3045 PC te Rotterdam.

1 Verwerking van persoonsgegevens

Online Mediteren legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je je abonneert voor de nieuwsbrief, een training volgt, je interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Online Mediteren. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens (waaronder naam en e-mail adres). Bij bestellingen direct bij Online Mediteren wordt ook vastgelegd: postadres, telefoonnummer, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bij bestellingen die via een extern affiliatesysteem verlopen worden door ons geen gegevens vastgelegd.

Online Mediteren verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Online Mediteren;
  • Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Online Mediteren;
  • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om de website en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

2 Afmelden

Online Mediteren houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit altijd per e-mail melden bij info@onlineondernemer.nl. Je afmelding wordt binnen 5 werkdagen door Online Mediteren verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

3 Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt je eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een e-mail aan info@onlineondernemer.nl

4 Beveiliging

Online Mediteren handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

5 Bedrijfsoverdracht

Indien Online Mediteren, onderdelen of activa van Online Mediteren worden overgedragen aan een derde, zullen je persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Online Mediteren zal je daarvan in kennis stellen waarbij je de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

6 Gebruik van Cookies

Online Mediteren maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

7 Wijzigingen

Online Mediteren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Online Mediteren.

3. Online Mediteren en andere websites

Op de sites van Online Mediteren tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Online Mediteren kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

8 Affiliate programma

Online Mediteren biedt trainers, verkopers van producten en diensten toegang (na goedkeuring) ruimte om hun aanbod via Online Mediteren te verkopen volgens een afgesproken commissie. Online Mediteren sluit daarbij aan op 1) het externe affiliate systeem van de aanbieder of 2) het eigen affiliate systeem (via PayPro).

Hoewel Online Mediteren alles in het werk stelt om misbruik en teleurstellingen te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud en kwaliteit van trainingen, producten en diensten die door derden via Online Mediteren aangeboden worden.

Online Mediteren sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De Algemene Voorwaarden t.b.v. ons affiliate programma voor aanbieders is hier in te zien.